Result

Academic Year 2023-24

Winter-2023

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First  KHADANGLE ATHARVA SANTOSH 94.88
Second  KOTKAR SANKET MOHAN 94.77
Third   DHOKLE VAIBHAVI KAMALAKAR 92.22
Second Year First PAWAR ANJALI RAVINDRA 95.73
Second CHANDRATRE VEDIKA PRASHANT 94.67
Third PATIL PIYUSH ANIL 93.87

 

Academic Year 2022-23

Summer-2023

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First KHAIRNAR AKSHADA KANHAIYALAL 92.69
SHIRSATH BHAIRAVI PRABHAKAR
Second SONAWANE SUMIT TATYABHAU 89.94
Third  PAWAR SHRUTI BHAUSAHEB 86.91
SURSE MAHI BHANUDAS
Second Year First

 DHOKLE  VAIBHAVI  KAMALAKAR
 

91.87
Second

KHADANGLE ATHARVA SANTOSH

90.93
Third KOTKAR  SANKET  MOHAN 90.80

Winter-2022

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First KHAIRNAR AKSHADA KANHAIYALAL 92.22
Second SHIRSATH BHAIRAVI PRABHAKAR 91.67
Third SONAWANE SUMIT TATYABHAU 88.56
Second Year First KHADANGLE  ATHARVA  SANTOSH 93.07
Second DHOKLE  VAIBHAVI  KAMALAKAR KOTKAR  SANKET  MOHAN 91.87
Third AMALE  GAURAV  CHANDRAKANT 91.73

Academic Year 2021-22

Summer-2022

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First PATHAN ASHRAN ARIF 91.77
Second MEMON FARHEENA FAISAL 91.65
Third DEORE PIYUSHA MAHENDRA 91.18
Second Year First   93.60
Second   92.67
Third   90.80

Winter-2021

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First MEMON FARHEENA FAISAL 96.56
Second BAGGA AMAN HARMEET SINGH 95.56
Third VARMA MUSKAN ANSHU 95.44
Second Year First KHAIRNAR AKSHADA KANHAIYALAL 96.80
Second SHIRSATH BHAIRAVI PRABHAKAR 94.80
Third PENSHANWAR SOHAM AINATH 94.40

Academic Year 2020-2021

Summer-2021

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First NIKUMBH KHUSHI SHAM 96.80
Second SOUNDANKAR ABHISHEK NINAD 95.83
Third SHARDUL MANSI PARAG 95.66
KADBHANE SHRUTI GANESH
Second Year First AMAN HARMEET SINGH BAGGA 96.27
Second FARHEENA MEMON 94.47
Third JADHAV HEMANGI PRAVIN 93.27

Winter-2020

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First SHARDUL MANSI PARAG 99.89
Second SOUNDANKAR ABHISHEK NINAD 99.22
NIKUMBH KHUSHI SHAM
Third BALSANE ADITYA MANOJ 98.33
Second Year First AMAN HARMEET SINGH BAGGA 100.00
Second FARHEENA MEMON 98.53
Third JADHAV HEMANGI PRAVIN 97.47
FARHEENA MEMON

Academic Year 2019-2020

Summer-2020

 

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First SHAIKH AQSA GULAMSHAKIR 96.34
Second RAHANE GAYATRI SANJAY 96.29
Third CHOUDHARY BALPREET K 95.37
SADAVARTE ADITI NITIN
Second Year First SHARDUL MANSI PARAG 98.40
Second SOUNDANKAR ABHISHEK N 96.53
Third BAPTE LOKESH SHRIKANT 95.33

Winter-2019

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First SHAIKH AQSA GULAMSHAKIR 93.67
Second RAHANE GAYATRI SANJAY 93.33
Third SADAVARTE ADITI NITIN 92.67
Second Year First  SHARDUL MANSI PARAG 93.07
Second  SOUNDANKAR ABHISHEK NINAD 92.8
Third BAPTE  LOKESH  SHRIKANT 89.87

Academic Year 2018-2019

Summer-2019

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First KAPOTE SHAMITA NITIN 91.63
Second KHARDE SAMRUDDHI VINOD 88.00
Third PATIL SAMRUDDHI TUSHAR 83.5
Second Year First SHAIKH AQSA GULAMSHAKIR 90.27
Second SADAVARTE ADITI NITIN 89.20
Third GANJAVE PRATIKSHA DATTU 87.87

Winter-2018

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First KHARDE SAMRUDDHI VINOD 91.75
Second KAPOTE SHAMITA NITIN 91.63
Third SANAP PURVA DEEPAK 82
Second Year First  SHAIKH AQSA GULAMSHAKIR 87.87
Second  CHOUDHARY BALPREET BALVINDER 87.47
Third SADAVARTE ADITI NITIN 86.93

Academic Year 2017-18

Summer-2018

 

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First KUSHARE SAYALI SAHEBRAO 88.88
Second JOSHI DEEPALI MANJUNATH 88.56
Third SHAIKH FAIZ 88.13
Second Year First KAPOTE SHAMITA NITIN 90.56
Second KHARDE SAMRUDDHI VINOD 87.44
Third SANAP PURVA DEEPAK 83

Winter-2017

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First SHAIKH FAIZ ABDULRAFIQUE 90.13
Second KUSHARE SAYALI SAHEBRAO 89.25
Third JOSHI DEEPALI MANJUNATH 88.75
Second Year First KAPOTE SHAMITA NITIN 95.53
Second  SAMRUDDHI VINOD KHARDE 89.41
Third KALEKAR SEJAL RAMDAS 87.41

Academic Year 2016-17

Summer 2017

 

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First SHAIKH ASHNA JAVED 89.75
Second DAS HARSHADA GANESH 86.25
Third HANDORE ASHWINI CHHABURAO 85.63
Second Year First JOSHI DEEPALI MANJUNATH 84.67
Second WANI SALONI MAHESH 83.67
Third PARAB PRANAV BALKRISHNA 82.67

Winter-2016

Year
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First SHAIKH ASHNA JAVED 92.63
Second DAS HARSHADA GANESH 89.75
PATIL SONALI ANIL
Third HANDORE ASHWINI C 89.63
Second Year First WANI SALONI MAHESH 79.65
Second JOSHI DEEPALI MANJUNATH 78.35
Third YEOLE GAYATRI RAJENDRA 75.65

 

Back to Top