Result

Academic Year 2019-2020

Summer-2020

Exam Rank Name Of Student Percentage
Second Year First CHORDIYA NEERAJ PANKAJ 96.25
Second SAHIL SUNIL BELEKAR 95.75
PAWAR YASH DILIP 95.75
Third JOSHI SAKSHI NITIN 93.28

Winter-2019

Exam Rank Name Of Student Percentage
Third Year First Shreya N. Wishwakarma 95.33
Second Atharva P. Panchariya 91.9
Third Mohan V. Suryawanshi 91.24
Second Year First Niraj P. Choradiya 93.05
Second Sakshi N. Joshi 88.63
Third Neha R. Nimablkar 87.68

Academic Year 2018-19

Summer-2019

Exam Rank Name Of Student Percentage
Third Year First Pratik D. Kuwar 91.88
Second Mandar R.Khodange 91.59
Third Ritik V.Kalantri 88.59
Second Year First Shreya N. Wishwakarma 87.88
Second Shailesh P. Shelke 85.88
Third Mohan V. Suryawanshi 81.13

Winter-2018

Exam Rank Name Of Student Percentage
Third Year First KUWAR PRATIK D. 91.33
Second KODANGE MANDAR R. 90.67
Third THAKUR ADARSH S. 87.56
Second Year First VISHWAKARMA SHREYA N. 87.05
Second SHELAKE SHAILESH P. 84
Third WARALE SHANTANU R. 80.53

Academic Year 2017-18

Summer-2018

Exam Rank Name Of Student Percentage
Third Year First KASAR NIKHIL 90.53
Second GAURI JADHAV 89.24
Third BORSE KALPESH 89.06
Second Year First KODANGE MANDAR R. 85.89
Second KUWAR PRATIK DHANARAJ 85.78
KALANTRI HRITIK VIJAY
Third WATHORE VICKY TANAJI 85.44

Winter-2017

Exam Rank Name Of Student Percentage
Third Year (Div-A) First BORSE KALPESH ASHOK 90.67
Second JADHAV GAURI DEEPAK 88.78
Third SANDHAN AKASH PRAKASH 86.11
Third Year (Div-B) First KASAR NIKHIL SHANTARAM 88.78
Second SHAIKH JASMEEN HUSSAIN MOHA. 85.33
Third MUTHA JINENDRA RAHUL 84.89
Second Year (Div-A) First KUWAR PRATIK DHANRAJ 89.63
Second KODANGE MANDAR R. 89.13
Third THAKUR ADARSH SAMJAY 87.63
Second Year (Div-B)) First WATHORE VICKY TANAJI 88.13
Second KALANTRI HRITIK VIJAY 87.13
Third CHAUDHARI YASHASHRI RAGHUNATH 87

Academic Year 2016-17

Summer-2017

Exam Rank Name Of Student Percentage
Third Year First Zambare Somnath Girish 89.41
Second Demse Pratikshya Vishwanath 86.94
Third Patil Darshanesh Rajuesh 86.65
Second Year First Borse Kalpesh Ashok 83.89
Second Kasar Nikhil Shantaram 81.89
Third Maniyar Kaif Mugib 78.89

Winter-2016

Exam Rank Name Of Student Percentage
Third Year First Zambare Somnath Girish 89.67
Second Demse Pratikshya Vishwanath 88.11
Third Patil Praful Sheshrao 87.89
Second Year First Borse Kalpesh Ashok 91.38
Second Kasar Nikhil Shantaram 89.5
Third Jadhav Gauri Deepak 85.63

Back to Top