Achievement

Academic Year 2018-19

Sr.No Name of Student Year & Branch Event Title Rank Prize
1 Dipali Salve TYCE Best Friend Forever 1st Certificate / Trophy
2 Tanaya Nagare
3 Bachchhav Pallavi Arun BRIDGE MAKING ( Technobrain 2k19) 3rd Certificate / Trophy
4 Chaudhari Kavita Hiraman
5 Kathe ÿPriyanka ÿBalasaheb
6 Ankita Khandavi TYCE Project Competition ( Technobrain-2k19) 1st Certificate / Trophy
7 Nishigandha Ghodke
8 Rutu Shinde
9 Sarthak Deore
10 Prasad Kajale
11 Lalit Mahale

Academic Year 2017-18

Sr.No Name of Student Year & Branch Event Title Rank Prize
1 Rajit Khanna SYCE Table Tennis 1st Certificate / Trophy
2 Pritee Surate TYCE Project Competition 3rd Certificate / Trophy
3 Punam Sanap
4 Namrata Shelar
5 Pallavi Jadhav

Academic Year 2016-17

Sr.No Name of Student Year & Branch Event Title Rank Prize
1 Neha S. Bhadke TYCE Basket Ball Runner Up Certificate / Trophy
2 Komal B. Sanap TYCE Basket Ball Runner Up Certificate / Trophy
3 Vrushali V.Shimpi ÿSYCE Basket Ball Runner Up Certificate / Trophy
4 Pooja R. Thombare SYCE Basket Ball Runner Up Certificate / Trophy
5 Vishal P.Kumawat TYCE Treasure Hunt 2nd Rank Certificate / Trophy
6 Sachine P.Patil
7 Piyush D.Chinchole
8 Vinayak Dusane
9 Abhishek Kor TYCE & SYCE Tug of War First Certificate / Trophy
10 Kharate Sanket
11 Ahire Mayuresh
12 Palde Yogesh
13 Dewore Vivek
14 Tipare Abhishek
15 Kathe Siddhesh
16 Gaikwad Saurabh
17 Bavisket Niket
18 Aher Tejas
19 Yogendra Kulkarni SYCE Basket Ball Runner up Certificate / Trophy
20 Vrushali V.Shimpi SYCE Basket Ball Runner up Certificate / Trophy
21 Sanap Komal S. TYCE Carom Runner up Certificate / Trophy
22 Thombare Pooja R. SYCE Carom Runner up Certificate / Trophy
Back to Top