Result

Academic Year 2022-23

Summer-2023

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First VISHWAKARMA KUNDAN VISHRAM 91.88
Second  KULKARNI VIRAJ AVINASH 89.53
Third KHARE PRASHIK PANKAJ 89.35
Second Year First JOHN ALVIN BIJU 83.78
Second KOTHAWADE PRANAV M. 83.56
Third BORASE CHETAN SATISH & BHALEKAR RUGVED ASHOK 82

Winter-2022

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First VISHWAKARMA KUNDAN VISHRAM 92.53
Second  KHARE PRASHIK PANKAJ 91.16
Third KULKARNI VIRAJ AVINASH 90.11
Second Year First KOTHAWADE PRANAV M. 89.06
Second JOHN ALVIN BIJU 87.06
Third BORASE CHETAN SATISH 86.94

 

Academic Year 2021-2022

Summer-2022

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First PALVE SHUBHAM ISHWAR 95.24
Second CHAVAN SAMRUDDHI NITIN 88.88
Third AGAD NISARG     BIPINBHAI 88.71
Second Year First  VISHWAKARMA KUNDAN VISHRAMr 88.22
Second KULKARNI VIRAJ AVINASH 87.00
Third KHARE PRASHIK PANKAJ 84.78

Winter-2021

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First PALVE SHUBHAM ISHWAR 96.32
Second SINGH PRAJJAWALKUMAR ARUN 90.42
Third MANSURI VASIM HANIF 89.79
Second Year First  VISHWAKARMA KUNDAN VISHRAMr 89.77
Second ARVIND JAGANNATH SABLE 88.12
Third KOTKAR SUJAL SATISH 85.88

Academic Year 2020-2021

Summer-2021

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First Shaikh Sohel Sadik 96.35
Second Joshi Ankush Hemant 95.76
Third Sonawane Omkar Vijay 93.29
Second Year First Palve Shubham Ishwar 93.76
Second Sikkalgar Raashid Mukhta 89.73
Third Khankari Mayank Sanjay 89.31

Winter 2020

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First Shaikh Sohel Sadik 100.00
Second Joshi Ankush Hemant 98.21
Third Sonawane Omkar Vijay 96.63
Second Year First Palve Shubham Ishwar 99.29
Second Khankari Mayank Sanjay 93.06
Third Shaikh Mohammed Jawwad M 92.71

 

Academic Year 2019-20

Summer-2020

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First PATHARE PANCHSHILA S 95.59
Second MANDALE SHILPA ACHYUT 95.41
Third BORSE NIKHIL ASHOK 94.71
Second Year First JOSHI ANKUSH HEMANT 93.67
Second YADAV RINKY HARIKISHOR 93.00
Third SHAIKH SOHEL SADIK 92.56

Winter 2019

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First SHILPA A.MANDALE 93.37
Second PANCHSHILA S. PATHARE 92.74
Third BORSE NIKHIL ASHOK 92
Second Year First ANKUSH H.JOSHI 83.53
Second RINKI H. YADAV 82.59
Third SOHEL S.SHAIKH 81.65

 

Academic Year 2018-19

Summer 2019

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First KULKARNI SHREYA ANANTA 89.12
Second BANKAR SWAROOPA SANTOSH 88.35
Third BHUTKAR SAKSHI MAHESH 87.76
Second Year First MANDALE SHILPA ACHYUT 88.11
Second LASHKHARE ADITYA 84
Third MANDALE DEEPAK 83.89

 

Winter 2018

 

Exam
Rank
Name Of Student Percentage
Third Year First BANAKAR SWAROOPA SANTOSH 87.44
Second KULKARNI SHREYA ANANTA 87.22
Third BHUTAKAR SAKSHI MAHESH 85.11
Second Year First MANDALE SHILPA A 86.12
Second MANDALE DEEPAK R. 84.12
Third BORASE NIKHIL A. 83.18

 

Back to Top